Centrum Konsultingowe Ubezpieczenia i Finanse specjalizuje się w doradztwie ubezpieczeniowym i finansowym dla małych i średnich firm. Mamy duże doświadczenie w negocjowaniu polis zbiorowych, ubezpieczaniu nieruchomości, inwestycji i mienia.

Zapraszamy do współpracy:

 • deweloperów
 • zarządy nieruchomości
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • zarządców sądowych
 • komisy samochodowe
 • biura rejestracyjne pojazdów
 • biura podróży
 • lokalnych przedsiębiorców
 • szkoły jazdy
 • restauracje i hotele
 • firmy budowlane
 • biura rachunkowe
 • i innych
 
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W POWYŻSZYM FORMULARZU PRZEZ CENTRUM KONSULTINGOWE BOCIAŃSKA I WSPÓLNICY SP.J. UL. BIEŻANOWSKA 47/4 30-812 KRAKÓW (ADMINISTRATORA DANYCH) W CELU NAWIĄZANIA KONTAKTU/OTRZYMANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE POSIADAM PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH I ICH POPRAWIANIA ORAZ, ŻE PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE (ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29.08.1997 R., TEKST JEDNOLITY: DZ. U. 2014 R. POZ. 1182).
 


WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEKAZYWANIE MI INFORMACJI HANDLOWYCH PRZEZCENTRUM KONSULTINGOWE BOCIAŃSKA I WSPÓLNICY SP.J. UL. BIEŻANOWSKA 47/4 30-812 KRAKÓW W IMIENIU WŁASNYM LUB NA ZLECENIE INNYCH PODMIOTÓW, W TYM TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH, NA WSKAZANY POWYŻEJ NUMER TELEFONU, A TAKŻE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB INNYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. AKCEPTUJĘ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Centrum Konsultingowe Bociańska i Wspólnicy Sp.J(NA PODST. USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZ. U. Z 2013 R. POZ. 1422).